Holland2Gobi

Holland2Gobi voor SOS Kinderdorpen

Raised

2,014
100% reached of my target amount €2,000

Hol­land2­Go­bi is een ini­ti­a­tief waar­in avon­tu­riers in twee Opels van 50 jaar oud rei­zen van Den Haag naar Ulaan­baatar in Mon­go­lië. De rei­zi­gers wil­len met be­hulp van jouw do­na­tie een che­que over­han­di­gen in twee plaat­sen in Mon­go­lië waar SOS kin­der­dor­pen ac­tief is. De rei­zi­gers be­kos­ti­gen de reis zelf.

Meer info: www.holland2gobi.nl