F

FELR VOOR SOS

FELR .

( Member of team: Felr voor SOS )

Raised

150
14% reached of my target amount €1,014

Wij zijn Ke­vin, Fre­de­rick, Pa­trick en Jelle. Een ge­dre­ven groep web­de­sig­ners! Het Bu­reau is een op­dracht van Het Gra­fisch Ly­ce­um Utrecht.